REGION-LAB

trafolocatie – MVRDV

Een wereldwijd opererend offshore bedrijf heeft behoef- te aan een nieuw hoofd- kantoor. De aard en dynamiek van de projecten die zij ontwikkelen vereisen een flexibele indeelbaarheid en directe communicatie. Als gevolg hiervan zijn grote vloeroppervlakken gewenst en korte circulatielijnen.

Het kantoor wordt onderdeel van de ontwikkeling in het stationsgebied van Leiden, waarvoor MAXWAN het masterplan ontwierp. Door de unieke plek die het gebouw heeft in dit masterplan is het mogelijk de toren op de sokkel te kantelen en op te tillen. Hierdoor wordt het dakvlak vrijgemaakt voor een publiek daklandschap en worden de gewenste grote vloeropper- vlakken mogelijk met behoud van transparantie. Een venster op de binnenruimte van het blok opent het naar de stad.

jaar
2011

status
acquisitie

opdracht
Freelance projectleiding voor
MVRDV
raymond van den broek