REGION-LAB

architectenvanmourik – NGP²

het ontwerp voor een biochemisch onderzoekslaboratoium op de RWTH in Aachen ligt aan de rand van de campus langs een autoweg. de geklimatiseerde hermetisch gesloten laboratoria zijn ondergebracht in een wand langs de autoweg. deze dient als geluidsscherm. de kantoren en studieruimten zijn ondergebracht in een strook aan de campuszijde. door het grotere volume is deze strook langer en wordt geplooid om in de envelop te passen. tussen de plooien ontstaan vides en hoven voor de representatieve ruimten.

status
prijsvraag

jaar
2010

ontwerp
architectenvanmourik
raymond van den broek