REGION-LAB

plattegrond

hooglandje

In een buurtinitiatief van straatbewoners is een inrichtingsplan voor een park aan de Hooglandstraat gemaakt.

Het vanwege bodemver- vuiling afgeschermde braak- liggende terrein en het enigszins vervallen pleintje worden opnieuw ingericht.

Het wordt een verblijfsplek voor de bewoners met een groene speelvoorziening, een kweek- plaats met plantenbakken voor eigen groenten en kruiden van omwonenden en een fietsenstalling met een groendak. Een deel blijft wildernis achter het hek.

jaar
2011 – 2012

status
uitvoering

architect
guyonne van der velden
raymond van den broek