REGION-LAB

DAT – bosrijk

stedenbouwkundig plan
ontwikkeling typologieën

bosrijk is een groene oase, gelegen tussen de nieuwbouw- wijken zandrijk en grasrijk in de vinex-locatie meerhoven.

bij het maken van het steden- bouwkundig plan is goed gekeken naar de bestaande bomen en open groene ruimten.  de bebouwing, in de vorm van clusters van 20 à 30 woningen, is in deze groen- structuur ingepast als maatwerk. afhankelijk van licht, uitzicht, ruimtebeleving en woonwensen, zijn er per cluster spelregels gedestilleerd waarmee rekening gehouden moet worden door de architecten die de clusters verder uitwerken. deze spelregels variëren van: maximaal aantal woningen per cluster, bebouwings- percentage, aantal parkeerplaatsen en hoe die op te lossen, maximale bouwhoogte etc. bewoners hebben geen privétuin dus moet er veel aandacht geschonken worden aan een duidelijk begrensde buitenruimte behorende bij de woning, grenzend aan het collectief terrein.

jaar
2001 – 2003

ontwerp
DAT
(De Architectenwerkgroep Tilburg)

guyonne van der velden
i.s.m. karres en brands landschapsarchitecten