REGION-LAB

ZOHOdaken

de daken in zoho vormen een tweede maaiveld. om de bijen in zoho van voedsel te voorzien en de biodiversiteit in de stad te ondersteunen stellen wij voor de daken te vergroenen. ingericht als park voegen de daken gelaagdheid aan in de openbare ruimte, een ruimte met een ander perspectief.
de gebruikers van de gebouwen kunnen deze ruimte toeĆ«igenen en het groen beheren, er groente kweken, hun lunch gebruiken er vergaderen… daarnaast gaan de groene daken opwarming tegen in de zomer, isoleren warmte in de winter, bufferen regenwater, vangen fijnstof en verlengen de levensduur van de daken.
een verbinding met het dak van de hofbogen verbindt het dakpark met de stad en vormt zo een extra landschappelijke laag in de stad.